به دلیل برخی مشکلات ، ممکن است در پاره ای اوقات عکس ها و قالب وبلاگ قابل رویت نباشد ، سعی آن است تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود ، از صبوریتان سپاس پرندگان ایران - خانواده شاهین : بالابان - لاچین - بحری - شاهین - لیل
 
وبلاگ در بر گیرنده عكس ، مشخصات ، زیستگاه و پراکندگی پرندگان ایران خواهد بود
 
 

 

خانواده شاهين

Family Falconidae

 

يك خانواده خيلي مشخص از شكاريان روز كه داراي بال‌هاي دراز ، نوك‌تيز و داس شكل

و دم نسبتا دراز هستند . منقار آنها كوتاه و قلاب‌ مانند است

با نيم نوك بالايي دندانه‌دار و پاهاي آنها انگشتاني دراز با چنگال‌هاي قوي وقلاب مانند دارد .

پروازي سريع و عالي دارند كه شامل بال‌زدن‌هاي تند و بالبازروي است .

كمتر بالباز اوج مي‌گيرند ، معمولا طعمه‌ را با پا مي گيرند و با منقار ، گردن آن را از سمت پشت جدا مي كنند . اغلب شكار خود را با يك پا نگهميدارند . نــر و ماده آنها معمولا همشكل است ولي ماده‌ها بزرگترند .

روي درخت ، صخره‌ها و يا روي زمين آشيانه مي‌كنند  و معمولا تك‌زي هستند .

غذاي آنها شامل پستاندارن ، پرندگان ، جوندگان ، دوزيستان ، سخت‌پوستان ،

حشرات ، نرم‌تنان و لاشه حيوانات است .

 

 

 

 

 

بالابان 

 

بالابان - Saker

بالابان - Falco cherrug

بالابان - Faucon Sacre

 

انگليسي : Saker

فرانسوي : Faucon Sacre

لاتين : Falco cherrug

 

مشخصات :

45 سانتي‌متر ؛ نشانه‌هاي تشخيص بالابان از بحري عبارت است از سطح پشتي و بال‌هاي قهوه‌اي خاكي ( نه كبود ) كه حاشيه پرهاي آن نخودي رنگ است . تارك و پس گردن سفيد با رگه‌رگه قهوه‌اي پررنگ ، نوار شاربي باريك و غيـر مشخص دارد ، سطح شكمي آن سفيدرنگ و به مقدار كم خال‌خال يا رگه‌رگه است ( راهراه عرضي ندارد ) . بالهايش پهن‌تر از بال‌هاي بحري مي باشد . دمش قهوه‌اي پررنگ است با راهراه عرضي سفيد . خطوط و رگه‌هاي تارك و سطح شكمي پرنده نابالغ در مقايسه با پرنده بالغ ، بيشتر و بهم نزديك‌تر است ، به‌خصوص در پهلوها . بالابان پرنده‌اي است بسيار جسور و درنده‌خو كه به حيوانات خيلي بزرگتر از خود حمله‌ور مي شود . غالبا در قوش‌بازي مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

زيستگاه :

دشت‌هاي وسيع ، بيابان‌ها و مناطق نيمه‌بياباني . آشيانه خود را معمولا بر روي درخت‌هاي بلند و گاهي در بين تخته‌سنگ‌ها مي سازد .

 

پرندگاني :

 

نقشه پراکندگی بالابان 

در گذشته نه چندان دور فراوان بوده است ، بالابان در ايران و به نسبتا معمول زادوولد مي كرده است و اما در حال حاضر از جمله پرندگاني است كه در معرض انقراض نسل قرار دارد .

 

 

لاچین

 

لاچین - Lanner Falcon

لاچین - Falco biarmicus

لاچین در حال پرواز - Faucon lanier in flight

 

انگليسي : Lanner Falcon

فرانسوي : Faucon lanier

لاتين : Falco biarmicus

 

مشخصات :

42 سانتي‌متر ؛ مانند بحري ولي كمرنگ‌تر از آن است ، از فاصله نزديك به وسيله تارك خاكي يا نخودي ، نوار شاربي كوچك ( نه پهن و گرد مانند بحري ) ، پوشپرهاي گوش تقريبا سفيد و سطح شكمي نسبتا سفيد و كم لكه ( بدون راهراه عرضي ) مشخص مي شود . لاچین نابالغ در سطح پشتي پررنگ‌تر از پرنده بالغ و در سطح شكمي پرلكه‌تر از آن است . در مقايسه با بحري پرنده‌هاي كوچكتر را شكار مي كند ، در پرواز بدنش باريك‌تر بنظر مي رسد و سرعت كمتري دارد .

 

زيستگاه :

صخره‌هاي مرتفع ، خرابه‌ها ، دامنه‌ كوهستان‌هاي سنگي تا دشت‌هاي سنگلاخ و نيمه‌بياباني . بين صخره‌ها و گاهي روي درختان آشيانه مي سازد .

 

پراكندگي :

به تعداد كم در جزاير كوچك سنگي درياچه اروميه زادوولد مي كرده است و ظاهرا لاچین پرنده‌ای است که بومي اين ناحيه از پهنه خاك ايران زمين است و اما در حال حاضر و بنا بر گزارش سازمان محيط زيست ايران ، از جمله پرندگانی است که در معرض خطــر انقراض نسل قرار دارد

 

 

بحری

 

بحری - Peregrine Falcon

بحری - Faucon pelerin

بحری - Falco peregrinus

 

انگليسي : Peregrine Falcon

فرانسوي : Faucon pelerin

لاتين : Falco peregrinus

 

مشخصات :

38 تا 48 سانتي‌متر ؛ اين پرنده به وسيله بال‌هاي دراز و نوك‌تيز و دمي كه به تدريج به سمت انتها كم‌عرض‌تر مي شود ، پرواز سريع و كبوتر‌وار با بال‌زدن‌هاي كم دامنه‌تر ، توام با بالبازروي‌هاي طولاني مشخص مي شود . همچنين با جثه‌اي در حال كلاغ و در حالت نشسته از روي سبيل‌هاي پهن و سياهش تشخيص داده مي شود . پرنده نــر تارك نسبتا سياه و سطح پشتي خاكستري سربي دارد ، سطح شكمي آن سفيد مايل به نخودي است ، با راهراه عرضي سياه و باريك . پرنده ماده به‌طور قابل ملاحضه‌اي بزرگتر و اغلب پررنگ‌تر است . سطح پشتي در پرنده نابالغ قهوه‌اي پررنگ و سطح شكمي نخودي رنگ و رگه‌رگه مي باشد ( راه‌راه عرضي ندارد ) . در هنگام شكار با بال‌هاي تقريبا بسته ، با سرعتي سرسام‌آور و بطور عمودي بر سر طعمه فرود مي‌آيد . غذاي عمده آن پرندگان تا حد كبوتر و كوكر و امثال آن است .

 

زيستگاه :

مناطق باز ، كوهستان‌ها و صخره‌هاي مرتفع . زمستان‌ها در نواحي باتلاقي نيز ديده مي شود . روي پرتگاه‌هاي پرشيب ، كمركش كوه‌ها و گاهي روي ساختمان ها آشيانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی بحری 

بحری از جمله پرندگانی است که در گذشته در ايران و در فصل زمستان‌ فراوان بوده است و اما در حال حاضر با اينكه از جمله پرندگان و گونه‌هايي‌ست كه در دنيا داراي ارزش بالايي‌ست ، در معرض خطر انقراض نسل قرار گرفته است . شايان ذكر است بحري به تعداد خيلي كم در ايران زادوولد مي كند .

 

 

شاهین

 

شاهین - Barbary Falcon

شاهین - Falco pelegrinoides

 

انگليسي : Barbary Falcon

فرانسوي : Faucon de barbarie

لاتين : Falco pelegrinoides

 

مشخصات :

35 تا 45 سانتي‌متر ؛ شبيه بحري ، ولي سطح پشتي اين پرنده بيشتر قهوه‌اي و كمتر خاكستري است و در سطح شكمي راهراه عرضي كمتري دارد كه در ناحيه سينه بيشتر رگه‌رگه است و اثري از راهراه عرضي مشهود نيست . تارك آن خرمايي است ( نه خاكستري پررنگ مانند بحري ) ، از بالابان به وسيله سطح پشتي پررنگ‌تر و سبيل‌هاي گرد قهوه‌اي مايل به سياه مشخص مي شود ، رفتار شاهين شبيه بحري است .

 

زيستگاه :

تپه و ماهورها و نواحي كوهستاني در نقاط خشك و نيمه خشك . در زمستان به دشت كوچ مي كند . معمولا روي لبه صخره‌هاي مرتفع آشيانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی شاهین 

شاهين پرنده‌اي است بومي ايران و امروز به تعداد خيلي كم ديده مي شود ، شايان ذكر است ، اين پرنده باشكوه ايراني در معرض خطر انقراض نسل قرار دارد  . .

 

 

لیل

 

لیل - Hobby

لیل - Falco Subbuteo

لیل در پرواز - Hobby in flight

 

انگليسي : Hobby

فرانسوي : Faucon Hobereau

لاتين : Falco Subbuteo

 

مشخصات :

30 تا 35 سانتي‌متر ؛ اين پرنده هواگردترين نوع شاهين‌ها است ، با پروازي سريع مانند بحري ، ولي بال‌هايش درازتر و دمش كوتاه‌تر بنظر مي رسد ( مثل يك پرستوي بزرگ ) . چلچله ، چكاوك و امثال اينها را شكار مي كند و بخصوص هنگام غروب از حشرات در حال پرواز تغذيه مي كند ، وقتي نشسته است ، بنظر باريك و جمع‌وجور مي آيد . ران‌ها و زير دم آن بلوطي رنگ است . سبيل‌هاي نوك‌تيزش از سبيل‌هاي بحري باريك‌تر است و سطح شكمي آن راهراه طولي نزديك به هم دارد ( نه راهراه عرضي ) پرنده نابالغ ئرسطح پشتي به رنگ قهوه‌اي مايل به سياه و در سطح شكمي داراي راهراه طولي نزديك به هم است و فاقد رنگ بلوطي روي ران‌ها و زير دم مي باشد . تفاوت‌هاي اين پرنده با دليجه عبارت است از بال‌هاي درازتر ، باريك‌تر و عقب كشيده‌تر ، نوار شاربي و رنگ بلوطي روي ران‌ها و زير دم .

 

زيستگاه :

مناطق باز با درختان پراكنده و بيشه‌ها و داخل شهرها . . بالاي درخت و بر روي لانه‌هاي متروك پرندگان خانواده كلاغ ، آشيانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی لیل 

لیل پرنده ای است که در گذشته نچندان دور و تابستان‌ها فراوان بوده است و اما در حال حاضر اطلاع دقيق و مستندي از وضعيت پراكندگي و زادوولد اين پرنده در دست نيست.

 

لیل در پرواز - Hobby in flight

 

 

 

خانواده شاهین از تعداد گونه‌هاي متعددي تشكيل شده

و به دليل دسترسي آسانتر و راحت تر مطالب و عكسها ، مطالب به دو صفحه تقسيم شده است

 

                     

 

 

 

چنانچه اطلاعات مستند و اخبار جديدي از پراكندگي و وضعيت پرندگان ايراني در دست داريد

از طريق ارسال ایمیل ما را هم مطلع كنيد .

کلیه حقوق این وبلاگ شامل علائم و مطالب متعلق به وب سایت رسمی پرندگان ایران می باشد .

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است .

All Rights Reserved 2007-2008 © by: Iranian-birds.com

 

 
 
 |    نوشته شده توسط : Breeze Chute