به دلیل برخی مشکلات ، ممکن است در پاره ای اوقات عکس ها و قالب وبلاگ قابل رویت نباشد ، سعی آن است تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود ، از صبوریتان سپاس پرندگان ایران
 
وبلاگ در بر گیرنده عكس ، مشخصات ، زیستگاه و پراکندگی پرندگان ایران خواهد بود
 
 

 

خانواده كاكایی

كاكایی ها

 

كاكايي‌ها بيشتر سفيدند با سطح پشتي و بال‌هاي خاكستري يا سياه ، پرجثه‌تر از پرستوهاي دريايي هستندبا بال‌هاي پهن‌تر و پاهاي درازتر و اغلب به راحتي راه مي‌روند  . گونه‌هاي سرسفيدغالبا در زمستان رگه‌هاي تيره‌اي روي سر دارند ، و انواعي كه سر تيره تيره‌رنگ دارند در زمستان اغلب سرشان سفيد است و تعدادي لكه‌هاي قهوه‌اي روي آن ديده مي شود . نــر و ماده آنها همشكل است ، روي زمين يا صخره‌هاي مشرف به دريا آشيانه مي سازند ، گاهي بالباز اوج مي گيرند . غذاي پرندگان خانواده كاكايي شامل ماهي ها ، سخت‌پوستان ، نرم‌تنان ، حشرات ، لاشه‌حيوانات ، گاهي ميوه‌هاي سته و مواد گياهي است .

 

 

كاكایی دودی

 

کاکایی دودی - Sooty Gull

کاکایی دودی - Hemprich's Gull

کاکایی دودی - Larus hemprichii

 

انگليسي : Hemprich's Gull or Sooty Gull

فرانسوي : Goeland d’Hemprich

لاتين : Larus hemprichii

 

مشخصات :

41 سانتي‌متر ؛ پرنده بالغ در پر و بال تابستاني و زمستاني ، سر و گلوي قهوه‌اي رنگ دارد كه در حد پس گردن پررنگ‌تر است و در مجاورت آن نيم‌طوق سفيدي ديده مي شود . قسمت بالاي سينه قهوه‌اي ، جبه قهوه‌اي پررنگ و بال‌هاي قهوه‌اي پررنگ با حاشيه عقبي سفيد و مشخص دارد . سطح زيرين بال‌هايش تقريبا سياه است . قسمت پايين سينه ، شكم و دمش سفيد مي باشد . منقارش سبز كمرنگ و نوك آن سياه و قرمز است ، پاهاي زرد كمرنگ دارد  . پرنده نابالغ بيشتر قهوه‌اي پررنگ است به‌جز ناحيه شكم و قاعده دمش كه سفيد مي باشد .!

 

زيستگاه :

كاكايي دودي پرنده‌اي است ساحلي كه در سواحل سنگي و ماسه‌اي بيشتر ديده مي شود . در جزاير كوچك دور از ساحل و سواحل ماسه‌اي روي زمين آشيانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی کاکایی دودی 

کاکایی دودی پرنده‌ای است که زمستان‌ها از پراکندگی نسبتا زیادی برخوردار است و تعداد قابل توجه‌اي از آنها را مي توان در جزاير استان بوشهر مشاهده كرد .

 

 

كاكایی بزرگ

 

کاکایی بزرگ - Great Black-headed Gull

کاکایی بزرگ - Pallas's gull

کاکایی بزرگ - Larus ichthyaetus 

 

انگليسي : Pallas's gull or Great Black-headed Gull

فرانسوي : Goeland ichthyaete

لاتين : Larus ichthyaetus

 

مشخصات :

67 سانتي‌تر ؛ پرنده بالغ در تابستان به وسيله اندازه بسيار بزرگ ، سر سياه و سفيدي زياد روي بال‌هايش به آساني شناخته مي شود . جبه خاكستري رنگ و سطح شكمي سفيدي دارد ، پاهايش سبز است و در انتهاي منقار نارنجي رنگ آن يك نوار سياه ديده مي شود . پرنده نابالغ از نابالغ كاكايي‌هاي بزرگ‌جثه ، به كمك نوار سياه و پهن در انتهاي دم سفيد و طرح منقارش تشخيص داده مي شود . كاكايي بزرگ پرنده‌اي است درنده‌خو و اغلب انگل كاكايي‌هاي ديگر مي باشد .

 

زيستگاه :

سواحل دريا ، مرداب‌هاي ساحلي و درياچه‌هاي شور . به ندرت در حوالي آبهاي شيرين ديده مي شود .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی کاکایی بزرگ 

کاکایی بزرگ پرنده‌ای است که زمستان‌ها فراوان است و در تابستان مي توان تعداد قابل توجه‌اي از اين پرنده زيبا را در جزيره ام‌الگرم از استان بوشهر مشاهده كرده ، در جزاير خاركو، نخيلو، خان و ام‌الگرم بوشهر تخم گذاري مي‌كنند .

 

 

کاکایی کوچک

 

کاکایی کوچک - Little Gull

کاکایی کوچک نابالغ - Immature Little Gull

کاکایی کوچک - Larus minutus

 

انگليسي : Little Gull

فرانسوي : Mouette pygmee

لاتين : Hydrocoloeus minutus or Larus minutus

 

مشخصات :

27 سانتي‌متر ؛ كوچكترين كاكايي اين خانواده . در حالت نشسته ، صرفنظر از اندازه ، شبيه كاكايي سر سياه است و به وسيله سر سياه يكدست ( نه قهوه‌اي پررنگ ) كه سياهي آن به خوبي تا پس گردن پيشروي دارد و همچنين با نداشتن رنگ سياه روي بال‌هاي نسبتا گردش مشخص مي شود . در پرواز به وسيله رنگ تيره سطح زيرين بال‌ها ، از كاكايي سرسياه متمايز است . منقارش در تابستان قرمز پررنگ و در زمستان تقريبا سياه است . پاهايي قرمز رنگ دارد . پرنده بالغ در زمستان مانند كاكايي سر سياه لكه‌هاي تيره‌اي روي سر دارد ولي از لحاظ اندازه و رنگ بال به اساني از آن تشخيص داده مي شود . قبل از بلوغ سطح زيرين بال‌هايش سفيد است و در سطح پشتي بال‌هاي آن يك نوار تيره‌رنگ اريب ديده مي شود كه به شاهپرهاي نخستين سياه منهي مي گردد و در پرواز طرح زيگزاگ مشخصي را تشكيل مي دهد . در حالت نشسته يك نوار تيره پهن و افقي روي بال آن مشاهده مي شود . پرنده نابالغ در سطح پشتي تقريبا سياه يكدست است و در وسط بال بسته‌اش يك لكه پهن سفيد ديده مي شود . رفتارش شبيه رفتار كاكايي سر سياه است ولي به شيوه پرستوهاي دريايي در حال پرواز از سطح آب تغذيه مي كند .

 

زيستگاه :

مانند كاكايي سر سياه

 

پراكندگي :

کاکایی کوچک پرنده ای است که زمستان‌ها در زمين‌هاي پست ساحل درياي خزر زياد است . به‌طور اتفاقي در آذربايجان و به سمت جنوب تا فارس ، خوزستان و خليج فارس ديده شده است . تابستان‌ها در جزاير خاركو، نخيلو، خان و ام‌الگرم بوشهر تخم گذاري مي‌كنند .

 

 

كاكایی سر سياه 

 

کاکایی سر سیاه - Black-headed Gull

کاکایی سر سیاه - Larus ridibundus

 

انگليسي : Black-headed Gull

فرانسوي : Mouette rieuse

لاتين : Chroicocephalus ridibundus or Larus ridibundus

 

مشخصات :

37 سانتي‌متر ؛ يك كاكايي نسبتا كوچك و فعال كه اغلب دور از دریا ديده مي شود . در حال پرواز ، سفيدي حاشيه جلويي بال‌هاي نوك‌تيز آن نشانه تشخيص خوبي است . سطح زيرين شاهپرهاي نخستين آن خاكستري تيره و منقار و پاهايش و منقار و پاهايش باريك و قرمز رنگ مي باشد . سرش در تابستان قهوه‌اي شكلاتي و در زمستان سفيد است ، با لكه‌هايي در جلو و عقب چشم . پرنده نابالغ سطح پشتي و تارك قهوه‌اي پرنقش دارد ، دم سفيدش در انتها سياه است و بالهايش داراي حاشيه سفيدي در جلو مي باشد ، طرح سرش شبيه پرنده بالغ در پروبال زمستاني است ، منقار آن زردرنگ با نوك تيره و پاهايش زرد تيره است .  كاكايي سر سياه در پرواز از كاكايي‌هاي بزرگ چابك‌تر است . كاكايي نوك‌سبز اندكي از اين پرنده بزرگتر است و در تمام فصول به وسيله منقار و پاهاي تقريبا سبز رنگ و طرح متفاوت سر و بال از آن تشخيص داده مي شود .

 

زيستگاه :

 

نقشه پراکندگی کاکایی سر سیاه 

کاکایی سر سیاه معمولا در طول ساحل ، در لنگرگاه‌ها ، در مسير رودخانه‌ها ، كنار درياچه‌ها و گاهي در كشتزارها و دور از آبهاي وسيع ديده مي شود . به صورت دسته‌جمعي در مرداب ها ، چمنزارها ، سواحل شني و جزاير درياچه‌اي زادوولد مي كند .

 

 

کاکایی صورتی

 

کاکایی صورتی - Slender-billed Gull

کاکایی صورتی - Larus genei

کاکایی صورتی - Goeland railleur

 

انگليسي : Slender-billed Gull

فرانسوي : Goeland railleur

لاتين : Larus genei

 

مشخصات :

42 سانتي‌متر ؛ به خاطر شباهت طرح بال ممكن است با كاكايي سرسياه اشتباه شود، ولي گردن درازتر و دم بلندتر با انتهاي تقريبا سه‌گوش دارد و معمولا سر و منقار خود را به‌طرز خاصي رو به پايين مي گيرد . منقار آن از منقار كاكايي سر سياه ، بلندتر ، نوك‌تيز و كلفت‌تر است و به‌نظر سياه مي آيد ، در حالي كه قرمز پررنگ است . پاهايش نيز قرمز پررنگ مي باشد و در پر و بال زادوولد سر و گردنش سفيد خالص و سطح شكمي آن سفيد مايل به صورتي است . نابالغ اين پرنده بيش از ديگر كاكايي‌ها به پرنده بالغ شبيه است ولي دمش يك نوار انتهايي سياه دارد و معمولا يك لكه خاكستري رنگ روي پوشپرهاي گوش آن ديده مي شود . نقش و نگار قهوه‌اي كمرنگ سطح پشتي آن كمرنگ‌تر از نابالغ كاكايي سر سياه است و پاهايش رنگ زرد چرك دارد .

 

زيستگاه :

آبهاي ساحلي و خورها . به صورت دسته‌هاي كوچك يا بزرگ گاهي همراه با پرستوهاي دريايي در سواحل گلي و جزاير وسط مرداب‌هاي ساحلي ، در باتلاق‌ها و در امتداد ساحل رودخانه‌ها آشيانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی کاکایی صورتی 

کاکایی صورتی پرنده ای است که زمستان‌ها زياد است . به تعداد نسبتا فراوان در ايران زادوولد مي كند ، تعداد قابل توجه‌اي از اين پرنده را مي توان در استان آذربايجان غربي در تالاب بين المللي آلماگل مشاهده كرد ، سه هزار قطعه كاكايي صورتي در درياچه‌هاي طشك و بختگان و پريشان شناسايي شده‌اند .

 

 

 

خانواده کاکایی - کاکایی ها از تعداد گونه‌هاي متعددي تشكيل شده

و به دليل دسترسي آسانتر و راحت تر مطالب و عكسها ، مطالب به دو صفحه تقسيم شده است

 

 

 

 

چنانچه اطلاعات مستند و اخبار جديدي از پراكندگي و وضعيت پرندگان ايراني در دست داريد

از طريق ارسال ایمیل ما را هم مطلع كنيد .

کلیه حقوق این وبلاگ شامل علائم و مطالب متعلق به وب سایت رسمی پرندگان ایران می باشد .

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است .

All Rights Reserved 2007-2008 © by: Iranian-birds.com

 

 
 
 |    نوشته شده توسط : Breeze Chute